Tula tungkol sa kabataan ngayon

Namumuno sa Simbahan ang 15 kalalakihan na sinang-ayunan bilang mga propeta, tagakita, at tagapaghayag. Ano ang hindi alam ng matandang uwak? Magbabanggit ako ng ilang taludtod ng klasikong tula: Kabataan, ang tunay na pag-ibig sa bayan, ang tunay na nasyonalismo, ay wala sa tamis ng pangarap, wala rin sa pagpag ng dila.

Ang paghithit ng rugbee, pampalipas-gutom ng mga mahihirap at pagsinghot ng marijuana sa mga kabataang gustong matanggap ng iba. Makinig sa tinig ng Espiritu, at hindi kayo maliligaw ng landas.

Dumaranas kayo ng mga tukso dahil sa likas na pagkatao ninyo, ngunit may kapangyarihan din kayo laban sa kanya at sa kanyang mga alagad. Pinag-usapan natin kanina ang tungkol sa mga uwak.

Tuloy, Kabataan

Ay nakahihigit sa batang uwak. Kalaunan naulit ang tagpong iyon. Hindi rin naman mapagkakailang may mag kabataang sadyang rebelde, agresibo at lubhang mapagtuklas.

Bakit hindi natin i-try na magpakasaya kapag nasasaktan? Magpakatotoo lang po tayo, hindi ko ibig sirain o maliitin ang imahe nating mga kabataan sa kasalukuyan. Ngunit bilang lingkod ng Panginoon, ipinapangako ko na kayo ay poprotektahan at ipagsasanggalang sa pagsalakay ng kaaway kungpakikinggan ninyo ang mga panghihikayat ng Banal na Espiritu.

Ibinubuhos niya sa kanyang anak na babae ang kanyang pagmamahal, at kitang ayaw niyang maranasan nito ang karanasang hindi na niya nais pang maalala.

Lillywhite, na ito ay totoo. Alam kung sumasang-ayon kayong lahat sa kasabihang "Ang tunay na studyante konting ulan lang, suspension of classes na agad ang nasa isip. Tapos ipagmamalaki mo yang sugat mo sa braso? Nakakataba po ng puso kapag nakagawa ng talumpati na nakakatulong at salamat po sa mga nagbabasa at nag-acknowledge.

Ako ay 87 taong gulang na. Ang pangakong ito ay para sa lahat ng miyembro ng Simbahan.

Kabataan ng Kristong nakapako sa Krus

At maaaring mapagaling ng pagsisisi ang mga dinaramdam natin, anuman iyon. Hindi natin matatanggal na talagang may mga kabataang nalilihis ang landas. Sa panahon ngayon, mahirap nang sagutin ang tanong na yan.

Kung sa kahit saang anggulo natin tignan, parang naiimpluwensyahan na tayo ng mga makamundong kagamitan. Ang kasarian ay mahalagang katangian [at itinatag sa buhay na iyon bago pa ang buhay sa mundo]. Hindi iyan totoo kailanman!Sabi niya ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan, pero sa nangyayari sa kabataan ngayon, mukang magiging malabo ang tinatawag nating pag-asa.

Kung ikukumpara natin ang kabataan noon, sa kabataan ngayon, naku, walang gawa ang kabataan ngayon. Ang Kabataan Noon at Ngayon Bawat isa sa atin ay dumaan sa pagkabata isa ito sa bahagi n gating buhay. Ang mga kabataan ngayon ay ibang-iba kaysa sa mga kabataan sa kaibahan noon at ngayon.

Ang kabataan noon at ngayon ay may maliit lamang na pagitan sa kanilang pagkakalayo sa kilos, gawi, ugali, pananamit, damdamin at iba. Sinasabing ang mga kabataan noon ay higit na magalang, masunurin at mabait di-tulad ng mga kabataan ngayon.

Lubhang taimtim sa puso’t isipan nila ang kanilang ginagawa; sa kabilang dako, ang kabataan ngayon ay may mapagwalang-bahalang saloobin. Para sa ati’y parang napakalayo at hindi pa darating.

Tula Para Sa Kabataan

At ang kaligayahan na sa ati’y nag-aanyaya. Katulad ng hamog ito din naman ay naglalaho. At magbibigay lamang sa atin ng kalungkutan, Pagsisisi sa bawat oras na nawala at nasayang.

Jan 11,  · This feature is not available right now. Please try again later. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan, at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Kabataan, ang tunay na pag-ibig sa bayan, ang tunay na nasyonalismo, ay wala sa tamis ng pangarap, wala rin sa pagpag ng dila.

Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa.

Download
Tula tungkol sa kabataan ngayon
Rated 3/5 based on 5 review